top of page

התחלת טיפול

טיפול הוא קודם כל קשר אנושי וככזה תלוי בהתאמה אישית ובכימיה בין שני אנשים.  

לכן אני נוהג להתחיל טיפול במספר מפגשי היכרות (בדרך כלל שניים) בהם אפשר להתרשם זה מזה ולקבל תחושה של העבודה יחד.

 

במפגשים אלו אני מציג את עצמי ואת דרכי העבודה שלי ומבקש לשמוע מעט על הרקע של הפונה, על נסיבות חייו ועל הסיבות שהביאו אותו לפנות לטיפול. לאחר מכן עם הבנה ראשונית טובה יותר של צרכי הפונה, נוכל לבחון יחד האם אני יכול להציע עזרה מתאימה והאם יש תחושה ראשונית של חיבור והתאמה המאפשרת כניסה לתהליך טיפולי עמוק וממושך יותר. 

Beckground photograph credit : Doug Wertman https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lake_Fort_Smith_001.jpg

bottom of page