top of page

טיפול פסיכולוגי

אני מטפל בגישה דינמית, המתייחסת בהעמקה לעולמו הרגשי של המטופל ולמערכות היחסים שלו עם סביבתו. גישה זו מניחה את קיומם של אזורים לא מודעים בנפש בהם מתחוללים תהליכים רגשיים המשפיעים על האופן בו אנו חווים את עצמנו, את יחסינו עם הזולת ואת העולם. היכרות עם תגובות רגשיות אלו יכולה בהדרגה להגמיש ולשנות דפוסים רגשיים ודרכי התמודדות הגורמים לנו סבל ועוצרים את התפתחותנו.     

טיפול פסיכולוגי מתאים לבוגרים ובוגרות המעוניינים להניע שינוי בחייהם על ידי היכרות עם עולמם הפנימי ומוכנים למפגש כנה וסובלני עם חלקים שונים של עצמם, מוכרים ומוכרים פחות, נעימים וכאובים כאחד.

במקרים רבים, עבודה זו באה על גמולה בהעמקה והעשרה של החיים הרגשיים, בהסתגלות והתמודדות טובה יותר עם קשיים ובפתיחת דרכים חדשות לשינוי וצמיחה.

Beckground photograph credit : Doug Wertman https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lake_Fort_Smith_001.jpg

bottom of page